FőoldalÜzletFél évszázad az elektronikai technológiában
2014. február 03., hétfő ::

Fél évszázad az elektronikai technológiában

50 éves jubileumot tartott a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki karának Elektronikai Technológia Tanszéke. Az ünnepségnek a tanszék új helye adott otthont, az Egry József utcai egyetemi épülettömb, az „A" konferenciaterme, amely zsúfolásig megtelt az érdeklődő vendégekkel

A megnyitó ünnepségen beszédet mondott Dr. Harsányi Gábor tanszékvezető, Dr. Péceli Gábor, a BME rektora, Dr. Vajta László a VIK dékánja, valamint Dr. Stépán Gábor, az MTA MTO elnöke.

Dr. Harsányi Gábor tanszékvezető

Harsányi Gábor, mint az elmúlt 50 év hatodik tanszékvezetője örömmel számolt be az alapítástól napjainkig eltelt időszakról, a sikerekről és küzdelmekről.

Péceli Gábor, Vajta László és Stépán Gábor

Péceli Gábor rektor is méltatta a fél évszázados eredményeket, hogy milyen sok mérnököt képezett a tanszék a modern gyártástechnológia tudományából.

Vajta László dékán a tanszék helytállását méltatta a gazdaságilag nehéz helyzetekben is, Stépán Gábor pedig kiemelte a tanszék összekötő kapocs szerepét a tudomány és az ipar között.

Illyefalvi-Vitéz Zsolt

A megnyitó beszédek után Illyefalvi-Vitéz Zsolt és Németh Pál, mint a tanszék legrégibb munkatársai, az elmúlt 50 év jelentős eseményiről, a korábbi tanszékvezetőkről és a technológia óriási fejlődéséről beszéltek, kellemes „sztori" hangulatban. Az elektroncsöves rádiókészülékek kézi szerelésétől és forrasztásától napjaink mikrotechnológiai gyártásáig nagy fejlődés és változás ment végbe a világban, és a tanszék tevékenysége felértékelődött. Súlyát tovább növelte, hogy a rendszerváltást követően elektronikai gyártó nagyhatalommá fejlődtünk, ami növeli a felelősségérzetet, a mérnökképzésben is. Erről beszélt Krammer Olivér, Oktatás „Bologna után" címmel, kiemelve a többszintű gyakorlati oktatás buktatóit.

Virtuális szalagátvágás

A tanszékvezető összekötötte az 50 éves évfordulót a tanszék új helyének felavatásával a V1 épületben. Az avatást jelképező szalagátvágás ezúttal – a korszellemnek megfelelően – virtuális módon történt, a kivetített képernyőn.

A jubileum „fénypontja" a csillagszórós torta volt.

Az ünnepség második felében szakmai előadásokat hallottunk a tanszék fiatal munkatársaitól:

  • Dendritek és whiskerek

Medgyes Bálint, „A mikroáramköri meghibásodást okozó elektrokémiai migráció"
Illés Balázs, „Korrózió indukálta ón whisker növekedés"

  • Energiatakarékos technológiák az elektronikai gyártásban

Krammer Olivér, „Pin-in-paste technológia aktuális fejlesztései"
Géczy Attila, „Gőzfázisú forrasztás folyamatának modellezése"

  • Intermetallikus vegyületek a forrasztott kötésben

Hurtony Tamás, „A forrasztott kötések mikroszerkezetének új perspektívája"
Garami Tamás, „Mikroötvözős forrasztott kötések"

  • Szelektív technológiák

Berényi Richárd, „Lézeres anyageltávolítás az elektronikai technológiákban"

  • Anyagvizsgálat és hibaanalitika

Gordon Péter, „Elektronikai helyszínelők"
Bonyár Attila, „Anyagvizsgálat a nanotartományban"

  • A vállalatirányítási informatika trendjei

Martinek Péter, „Felhőalapú számítástechnika, virtualizáció és mobileszközök"

Az előadásokat követően a látogató megtekinthették a tanszéki laborokat, és a napi problémák izgalmas kifejtésére is sor került egy kerekasztal beszélgetés során „Az ipar és az egyetem együttműködési lehetőségei 2014-ben" témakörben, amelynek moderátora Ábrahám László, az NI debreceni gyárának ügyvezető igazgatója volt. A hosszan elnyúló beszélgetés arra döbbentette rá a résztvevőket, hogy mennyi még a tennivaló ezen a téren, és egyöntetű volt a vélemény, hogy a témában egyéb fórumokon is beszélni kell.

Az előadások letölthetők

Lambert Miklós

ELEKTRONET szerkesztőbizottság elnöke

Tudomány / Alapkutatás

tudomany

CAD/CAM

cad

Járműelektronika

jarmuelektronika

Rendezvények / Kiállítások

Mostanában nincsenek események
Nincs megjeleníthető esemény