FőoldalÜzletA nagyvállalatok nem készültek fel a digitális gazdaság informatikai követelményeire
2017. május 02., kedd ::

A nagyvállalatok nem készültek fel a digitális gazdaság informatikai követelményeire

A Dell EMC bemutatta új, az Enterprise Strategy Group (ESG) által készített felmérésének eredményeit. A kutatásból kiderül, hogy a nagyvállalatok informatikai vezetői és döntéshozói szerint a cégek még nem integrálták teljesen működésükbe az informatikai átalakulás minden mozzanatát, amely a versenyképességük biztosításához szükséges lenne

Bár a vállalatoknak az elavult informatikai eszközállományukat egyértelműen le kell cserélni, egyre inkább a digitális átalakulás válik az informatikai változtatások mozgatóerejévé. A Dell EMC ESG 2017 IT Transformation Maturity Curve tanulmányában a válaszadók 95 százaléka nyilatkozott úgy, hogy szervezete ki van téve annak a kockázatnak, hogy lemarad iparági versenytársai egy kisebb csoportja mögött. Ez a néhány cég egyre nagyobb tempóval halad afelé, hogy működését teljesen digitális alapokra helyezze, „digitális vállalkozássá” váljon, átalakítva informatikai infrastruktúrájukat, folyamataikat és a megvalósítás során alkalmazott módszereiket.

Számos vállalat még mindig hónapokban, ha nem években méri az alkalmazások életciklusát, elkülönített infrastruktúrákkal rendelkezik, és továbbra is küzd a merev és elavult architektúrákkal — márpedig ezek a sikeres digitális átalakulás útjában állnak.

„Az ügyfelek túlnyomó többsége tisztában van azzal, hogy meglévő infrastruktúráit optimalizálnia kell, ha ki akarja aknázni a digitális kor lehetőségeit. Azonban a válaszadók többsége elmarad a versenytársak egy szűk elit csoportja mögött, akik már megfejtették a transzformáció titkát, ezért sokkal erősebb versenypozícióban vannak. A szervezetek IT transzformációra szánt befektetéseikkel áthidalhatják az elavult informatikai rendszerek és a digitális üzleti kezdeményezések között húzódó szakadékot, könnyebben elérhetik céljaikat, lerövidíthetik a piacra kerülési időt és növelhetik versenyképességüket — mondta David Goulden, a Dell EMC elnöke.”

Az informatikai átalakulás állomásaival foglalkozó 2017-es ESG tanulmány azt kívánja felmérni, hogy milyen szerepet játszik a digitális transzformáció a digitális vállalkozássá válás folyamatában. Az ESG egy kutatáson alapuló, adatvezérelt fejlődésmodellt alkalmazott az informatikai átalakulás folyamatában megfigyelhető szakaszok azonosítására, továbbá a modell segítségével vizsgálták azt is, hogy globális szinten a szervezetek milyen mértékben érték el a különböző szakaszokat. Mindezt olyan kérdésre adott válaszok alapján határozták meg, amelyek a szervezet helyszíni informatikai infrastruktúrájára, folyamataira és szervezeti felépítésére vonatkoznak.

A globális felmérésben adott válaszok alapján az 1000 résztvevő szervezet négy csoportba sorolható az informatikai átalakulás fázisainak megfelelően:

 1. fázis — Elavult (12 százalék): Az informatikai átalakulás a tanulmányban érintett számos, ha nem az összes aspektusban alulmarad
 2. fázis — Kialakuló (42 százalék): Előrelépést mutat az informatikai átalakulás terén, azonban a modern adatközpont-technológiákat még csak minimális mértékben vezette be
 3. fázis — Fejlődő (41 százalék): Láthatóan elkötelezett az informatikai átalakulás iránt, és mérsékelt mértékben már bevezette a modern adatközpont-technológiákat és informatikai szolgáltatási módszereket
 4. fázis — Átalakult (5 százalék): A legtovább jutott az informatikai átalakulást célzó kezdeményezésekben

A válaszadók többsége (71 százalék) szerint az informatikai átalakulás elengedhetetlen üzleti versenyképességük megőrzése érdekében. Az „átalakult” vállalatok 85 százaléka úgy véli, hogy a cég „nagyon erős” vagy „erős” versenypozícióban van, és az elkövetkező években sikeres lesz saját piacán — a kevésbé fejlett vállalatok esetében ez az arány csak 43 százalék.

Az „átalakult” szervezetek:

 • (96 százalék) több mint kétszeresen túlteljesítették tavalyi bevételi céljaikat, mint kevésbé érett társaik,
 • a legkevésbé fejlett szervezetekhez képest nyolcszor nagyobb együttműködési hajlandóságot jeleztek az informatikai és az üzleti egységek között,
 • „kiemelkedő fejlődést” értek el azzal, hogy az informatikai részleget profitközpontként, nem pedig költségtényezőként üzemeltették (hétszer nagyobb valószínűséggel, mint a legkevésbé fejlett vállalatok)
 • a legkevésbé fejlett cégekhez képest hétszer nagyobb hajlandóságot jeleztek abban, hogy az üzletvitelben az informatikára olyan tényezőként tekintsen, amelynek segítségével versenyelőnyhöz juthat,
 • az informatikai erőforrások kiaknázásával gyorsítják a termékinnovációt és a piacra kerülést (hatszor nagyobb valószínűséggel, mint a legkevésbé fejlett szervezetek).

Az ESG szerint a modern adatközponti technológiák, például a horizontálisan skálázható tárolórendszerek és a konvergens/hiperkonvergens infrastruktúrák bevezetése javíthatja az infrastruktúra kiosztás, az informatikai projektek megvalósításának és az alkalmazásfejlesztés gyorsaságát és válaszkészségét. A felmérés eredményei szerint:

 • A válaszadók 54 százaléka használ konvergens vagy hiperkonvergens infrastruktúrákat az alkalmazások támogatására.
 • A megkérdezettek 58 százaléka vezetett be kibővíthető tárolórendszereket valamilyen mértékben.
 • A kitöltők körülbelül 50 százaléka elkötelezett hosszú távon a szoftveralapú megoldások irányában, és már megkezdte a szoftveralapú technológiák bevezetésének megvalósítását, értékelését vagy tervezését.

Az ESG szerint a sikeresen átalakult vállalatok egyik jellemzője lehet a korszerű informatikai folyamatok bevezetése, például az önkiszolgáló telepítési szolgáltatások, a nyilvános felhőben futtatott informatikai rendszerek és a DevOps módszerek használata. A felmérés eredményei:

 • A megkérdezettek 26 százaléka rendelkezik „kiterjedt” vagy „bevált” önkiszolgáló szolgáltatásokkal.
 • A válaszadók 65 százaléka ért el „kiemelkedő” vagy „elfogadható” fejlődést abban, hogy a végfelhasználóknak a nyilvános felhőszolgáltatókkal megegyező szinten tudjanak informatikai erőforrásokat, szolgáltatásokat nyújtani
 • A kutatásban résztvevők 43 százaléka számol be a formális DevOps irányelvek és bevált gyakorlatok „kiterjedt” vagy „jó” mértékű bevezetéséről.

A kutatás szerint az informatikai átalakulás gyakran kölcsönösen függ az informatikai és az üzleti oldal közötti együttműködő és hatékony kapcsolattól:

 • Az informatikai vállalatok 36 százalékánál a felső vezetés vagy az igazgatóság havonta értékeli a vállalat működését és eredményeit, az esetek további 38 százalékában pedig negyedévente.
 • A vizsgált cégek 39 százalékában a legfelső informatikai vezető felettese közvetlenül a vezérigazgató.
 • A legkevésbé fejlett szervezetek 61 százaléka számolt be arról, hogy az üzleti döntéshozók az informatikát „egy stabil szolgáltatóként, de végső soron költségtényezőként” tekintik.

A Dell EMC informatikai átalakulás állomásaival foglalkozó tanulmánya

A kutatást, a Dell EMC megrendelése alapján az Enterprise Strategy Group végezte 2016. december 9. és 2017. január 5. között egy webalapú felmérés keretén belül. 1000 informatikai felső vezető, döntéshozó és szakember kérdeztek (az Egyesült Államokból, Brazíliából, az Egyesült Királyságból, Németországból, Franciaországból, Kínából, Japánból és Ausztráliából), akik tisztában vannak saját szervezetük jelenlegi és jövőbeli informatikai büdzséjével és költségterveivel. A válaszadók különböző iparágakat és nagyvállalatokat képviselnek, ők azok, akik részt vesznek az érintett cégek infrastruktúrával kapcsolatos beszerzési folyamataiban.

További források:

Tudomány / Alapkutatás

tudomany

CAD/CAM

cad

Járműelektronika

jarmuelektronika

Rendezvények / Kiállítások

Mostanában nincsenek események
Nincs megjeleníthető esemény