FőoldalÜzletMegnyílt az IT Evolúció Kiállítás az Óbudai Egyetemen
2016. augusztus 08., hétfő ::

Megnyílt az IT Evolúció Kiállítás az Óbudai Egyetemen

Az információ-technológiában megfigyelhető gyorsuló fejlődés a legnagyszerűbb és legdrágább berendezéseket is évek alatt elavulttá, használhatatlanná, ezért feleslegessé teszi. A tárgyak sorsa megpecsételődik, így a tudatos értékmentő munka nélkül a bennük megtestesülő számtalan ötlet és nagyszerű forma technikai dinoszaurusszá válik, és eltűnik. Dr. Kutor László az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának címzetes egyetemi tanár egész életében megszállott gyűjtője volt ezeknek az információtechnológiai eszközöknek. Küldetésének tekintette több mint 45 éves pályafutása során, hogy összegyűjtse, megőrizze és bemutassa a számolástechnika, az elektronika, az adattárolás és az elektronikus kommunikáció meghatározó elemeit és az elemek evolúcióját a jövő mérnökei és minden érdeklődő számára

Kiállításának megnyitójára egy életen át készült, melyre végül 2016. augusztus 2-án több mint 200 érdeklődő részvételével került sor az Óbudai Egyetemen.

A megnyitóra érkező vendégeket elsőként Dr. Gáti József megbízott kancellár köszöntötte, átadva Dr. Réger Mihály rektor üdvözletét is. Dicsérte Kutor tanár úr lankadatlan kitartását, mellyel valósággá váltotta régi álmát és egyben megköszönte a sok segítséget azoknak, akik hozzájárultak a gyűjtemény teljessé tételéhez. A kiállítás pontosan tükrözi az Óbudai Egyetem hitvallását: „Tradíciók ápolása és az innovációk folyamatos keresése, kutatása. Egyetemünk számos nagy múltú elődintézményei éppen ezeknek a tradícióknak a lefektetésében játszottak kulcsszerepet, melyeket sikeresen tovább visznek a jelenkor hallgatóinak mérnöki innovációi: többek között a RECCS tésztahídépítő versenyzők, a Széchenyi verseny, a Shell Eco-marathon, a Pneumobil konstruktőrei és a PLC verseny résztvevői.”

Dr. Tick József innovációs főigazgató, akit a megnyitót megelőzően választottak meg a leköszönő Kutor tanár urat követve az Informatikatörténeti Fórum (ITF) elnökének, örvendezését fejezte ki, hogy ilyen sokan eljöttek a megnyitóra. A főigazgató úr az egyetem szenátusának nevében, tanítás terén és az egyetem érdekében kifejtett eredményes és fáradhatatlan munkájáért címzetes egyetemi tanári címet adott át Dr. Kutor Lászlónak.
Kifejtette, hogy az „Óbudai Egyetem missziója a „képzés a tudományon keresztül” gondolatra (Humboldt „Bildung durch Wissenschaft”) alapszik, ugyanis a felsőfokú oktatásnak folyamatosan figyelemmel kell kísérnie és mindig erőteljesen merítenie kell a legújabb tudományos eredményekből. A kutatás eltolódik az innováció, az oktatás az élethosszig tartó tanulás irányába. A modern társadalmak és gazdaságok akkor tudnak lépést tartani a világ élvonalával, ha a nyers erőforrások és K+F projektek kiaknázása mellett, a high-tech technológiák alkalmazását is át tudják vinni egy innováció hajtotta gazdasági modell formájára. Ebben a mérnöki képzésekben és kutatásokban jeleskedő intézményeknek, így az Óbudai Egyetemnek is nagy felelőssége van, ez szerepel az Egyetemi Kutatási és Innovációs Központ létrehozásában és az Intézményfejlesztési Terv 2020-ig tartó fejlesztési programjában is. A kiállítás abban segíti ezt a célt, hogy az innovációs eredményeket közel hozzuk az emberekhez, az innovációs gondolkodásmódot megfoghatóvá tesszük számukra.”

A köszöntő beszédek előtt és után Orosz Zoltán eMeRTon-, és Artisjus-díjjal kitüntetett harmonikaművész előadásával szórakoztatta a részvevőket.

A kiállítás ünnepélyes megnyitására ezt követően került sor. Dr. habil Molnár András, a Neumann János Informatikai Kar dékánja is üdvözölte az érdeklődőket, beszédében elmondta, hogy a tárlat megnyitása óriási lépést jelent a kar életében, amely Kutor tanár úr kitartása nélkül nem jöhetett volna létre. A kiállítás betekintést nyújt a számítástechnika fejlődésébe, mely folyamatot megértve teljes képet kaphatunk a mai kor vívmányainak a működéséről, hiánypótló tudásként szolgálva a Kar hallgatói számára.
Végül Kutor Tanár úr tárlatvezetése során bemutatta a kiállítás legizgalmasabb tárgyait, a hozzájuk kapcsolódó történeteket, érdekességeket, melyeknek ötletgazdagsága és kidolgozása gyakran iparművészeti műtárgy minőségű. Kitért a feltalálókra, a működési elvekre, az első megvalósításokra, az alkalmazási körökre, valamint - amennyiben ismert - a tárgyak készítőjére is. A legkorábbi technikáktól a legújabb technikákig áttekintette a fejlődést és e sorban számos meghatározó „elsőt és utolsót”, kuriózumot is bemutatott. A kiállításon most már láthatóak az első és utolsó mechanikus számolóeszközökből, az elektronikát működtető elemeiből (elektroncsövekből, tranzisztorokból, integrált áramkörökből, mikroprocesszorokból), az adattárolókból, és mobiltelefononból főbb típusok, Szentgyörgyi Albert viaszhengeres diktafonjai és a Philae űrszonda vezérlő processzorai is.
Elmondása szerint a múlt és jövő szerencsés találkozása, hogy a technikatörténet tárgyait egy műszaki egyetemen, olyan helyen állítják ki, ahol a jövő mérnökei tanulnak.

A kiállítás állandó jellegű, az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának aulájában díjmentesen tekinthető meg, az alábbi nyitva tartás szerint:
Aug.19-ig H-P: 6.00-20.00
Aug.19. után H-P: 6.00-22.00
Helyszín: 1034 Budapest, Bécsi út 96/b

Tudomány / Alapkutatás

tudomany

CAD/CAM

cad

Járműelektronika

jarmuelektronika

Rendezvények / Kiállítások

Mostanában nincsenek események
Nincs megjeleníthető esemény