FőoldalÜzletJelentős változások az Óbudai Egyetemen
2014. március 11., kedd ::

Jelentős változások az Óbudai Egyetemen

Új rektor, Prof. Dr. Fodor János irányítja majd az egyetemet április 26-ától. A kormány döntése értelmében az Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központja (AREK) és a Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara (GEO) egyesülésével létrejön az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Főiskolai Kara

Új rektor az Óbudai Egyetemen

Magyarország köztársasági elnöke – az emberi erőforrások miniszterének javaslatára – 2014. április 26-ai hatállyal az Óbudai Egyetem élére új rektort nevez ki. A rektori feladatok ellátásával Prof. Dr. Fodor Jánost bízta meg, aki az elkövetkezendő 4 évben tölti be a tisztséget. A megbízólevelet Áder János március 7-én adta át a Sándor-palotában.

Az Óbudai Egyetem és jogelődje rektori tisztségét 2003 óta Prof. Dr. Rudas Imre tölti be. Megbízatása 65. életévére való tekintettel idén tavasszal megszűnik. A rektori pozíció betöltésére közzétett pályázati kiírás nyertese Prof. Dr. Fodor János egyetemi tanár lett, aki jelenleg az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettese. Kinevezését az egyetem Közgyűlésén tett hivatalos és nyilvános programismertetést követően a szenátus egyhangúlag támogatta.

Prof. Dr. Fodor János 2005-ben kezdett dolgozni az intézményben tudományos rektorhelyettesként. 2000-ben habilitált, 2004 óta az MTA doktora és egyetemi tanár. Kutatási területe kiterjed a fuzzy logikára, a preferenciamodellezésre, a többkritériumú döntésekre. E témakörökben 280 publikációja jelent meg, amelyekre 5000-nél több hivatkozást kapott.

Több tudományos szervezetnek tagja, amelyekben különböző vezető tisztségeket is betölt. Szakmai tevékenysége számos elismerést kapott. Többek között 2010-től a Temesvári Műszaki Egyetem tiszteletbeli doktora (Doctor Honoris Causa, „Politechnica" University of Timisoara).

Az újonnan kinevezett rektor egy olyan cselekvő intézményi politika megvalósítását tűzte ki célul, amely biztosítja, hogy az Óbudai Egyetem fejlődése töretlen maradjon.

Új karral bővül az Óbudai Egyetem

A kormány döntése értelmében az Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központja (AREK) és a Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara (GEO) egyesülésével létrejön az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Főiskolai Kara.
Február 28-án a Geoinformatikai Kar rendkívüli és sajtónyilvános Tanácsülésén megjelenteket Dr. Busics György mb. dékán köszöntötte, majd Vargha Tamás országgyűlési képviselő, honvédelmi államtitkár felhívta a megjelentek figyelmét, hogy tavaly májusban az a döntés született a Nyugat-Magyarországi Egyetemen, miszerint a Székesfehérváron működő kar Sopronba költözik.

Az indoklás szerint a több százmillió forintos adósságállomány miatt nem tudja tovább finanszírozni Székesfehérváron működő Geoinformatikai Karát a NyME. A városvezetés a kormánnyal, a GEO dolgozóival, hallgatóival és az Óbudai Egyetem vezetőivel közösen jobb megoldást keresett. Az augusztusi székesfehérvári kormányülésen meghatározták az irányvonalat, végül a múlt heti kormánydöntéssel a kar helyben maradása véglegessé vált – zárta gondolatait az államtitkár.

Dr. Klinghammer István, az Emberi Erőforrások Minisztériuma felsőoktatásért felelős államtitkára hangsúlyozta, hogy a létrejövő főiskolai kar a jövő intézménye lesz. Úgy vélte, az AREK és a GEO kar egyesülése jó alapot biztosít a műszaki felsőoktatás megerősödésének a városban. Székesfehérvár iparának munkaerőigényének felmérését követően a gépész-, a villamos-, a mechatronikai-, illetve informatikai mérnök képzés bevezetésével lehet biztosítani, hogy a végzett hallgatók helyben helyezkedjenek el − tette hozzá Klinghammer István.

Kiemelte, fontos szempont volt a döntéskor, hogy Székesfehérváron maradjon a kar és ne kelljen új felsőoktatási intézményt létrehozni. „A hallgatókat az elkövetkező 30-40 évre képezzük, ezért a felsőoktatásban előretekintésre van szükség. Sajnos a GEO oktatóinak és hallgatóinak a váratlan soproni bejelentést követően kellemetlen évük volt, de biztos vagyok benne, hogy a mostani döntéssel mindenki jól jár. Az Óbudai Egyetem még jobban kihasználhatja fehérvári képzési helyét... Ami biztos, hogy a város igényli ezt a képzést." – hangsúlyozta Klinghammer István.

Dr. Cser-Palkovics András polgármester beszédében stratégiai jelentőségűnek értékelte a műszaki felsőoktatást. Elmondta, az elmúlt hónapokban négy jelentős beruházást adtak át a városban, így a jövőben kiemelt szerepet kap a mechatronikai, a gépész- és villamosmérnöki, valamint az informatikai képzés. Tervei között szerepel egy ösztöndíjrendszer kidolgozása és a hallgatók helyi cégekkel történő szorosabb együttműködése is. Jelezte, hogy az önkormányzati segítséget kíván nyújtani az új karnak, például az ingatlanüzemeltetésben.

Dr. Rudas Imre rektor hozzászólásában kiemelte, hogy az egyetem a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar jogelődjével 1968 óta jelen van az a fehérvári műszaki felsőoktatásban. Hozzátette, korábban is tervezték Székesfehérváron az oktatási kínálat szélesítését, melynek lehetősége az elmúlt év szeptembertől nyílt meg a mechatronikai mérnök mesterszak indításával. Az egyetem a kormányzati döntés ismeretében Székesfehérvár és a régió ipari igényeinek felmérését követően kívánja bővíteni az új kar képzési programját.

A rendkívüli és nyilvános Tanácsülést követően került sor az Alba Regia Egyetemi Központ közgyűlésére, melyen Dr. Rudas Imre, Dr. Fodor János és Dr. Gáti József vett részt. Dr. Györök György főigazgató megnyitó szavait követően Rudas Imre ismertette az államtitkár urak által bejelentett kormányzati döntést, az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Főiskolai Kar létesítését. Értékelte a Központ eddigi tevékenységét, szerepét a régió felsőoktatásában, majd felvázolta az átalakulás fő lépéseit. Bejelentette, hogy rektori megbízatása lejártával – a lefolytatott eljárást követően, az EMMI tájékoztatásának megfelelően – Dr. Fodor János egyetemi tanár veszi át az egyetem irányítását. Megköszönve eddigi támogatását sok sikert kívánt a további munkához.

Dr. Fodor János megválasztott rektor megköszönve a bizalmat, hitet tett a megkezdett folyamat töretlen folytatása mellett, melyhez kérte minden jelenlévő támogatását.

Tudomány / Alapkutatás

tudomany

CAD/CAM

cad

Járműelektronika

jarmuelektronika

Rendezvények / Kiállítások

Mostanában nincsenek események
Nincs megjeleníthető esemény