FőoldalRendszerintegrátorProfiTest Master érintésvédelmi műszer a Metrawatt-tól
2013. június 24., hétfő ::

ProfiTest Master érintésvédelmi műszer a Metrawatt-tól

A ProfiTest Master típusjelű készülék a Metrawatt cég fejlesztése. A kellemes kivitelű tokozás nagy tudású készüléket rejt, mely alkalmas az összes AC és háromfázisú rendszer ellenőrzésére a 65 ... 500 V feszültség és 15,4 ... 420 Hz frekvenciatartományban

A készülékkel hurok- és rendszerimpedancia-mérést a 65... 550 V feszültségtartományban lehet végezni. A rövidrezárási áram meghatározása a vizsgált hálózat feszültségére vonatkoztatva történik, egészen addig, amíg az adott feszültség a megadott tűrésen belül van.

A szigetelési ellenállás mérése névleges, változó és emelkedő 100, 250 vagy 500 V vizsgálófeszültséggel lehetséges. Érzékeny alkatrészek, vagy feszültségkorlátozó elemeket tartalmazó rendszerben történő méréskor a névleges értékektől eltérően a mérőfeszültség 20 és 1000 V között választható.

A szigetelés gyenge pontjának megkereséséhez a vizsgálat a feszültség folyamatos emelkedésével is elvégezhető, feszültségkorlátozó elemeket tartalmazó rendszernél meghatározható a feszültségkorlát értéke.

A vizsgálófeszültség, a letörési feszültség és a szigetelési ellenállás értéke mind megjelennek a kijelzőn, egy külön LED figyelmeztet, ha egy előre beállított értéket a mért érték túlhalad, ill. az alá esik.

A készülékkel egy opcionális tartozékkal padlószigetelési ellenállásmérés is végezhető. Ezt a vizsgálatot a készülék a hálózati feszültséggel és frekvenciával végzi.

Potenciálkiegyenlítő, bekötő- és védőföld-vezetők ellenállása ≥200 mA DC árammal és automatikus polaritáscserével lehetséges. Egy LED jelzi, ha a mért érték egy előre beállított (határ)-értéket túlhaladna. A PROFITESTMPRO és PROFITESTMXTRA készülékekkel szelektív talajvezetőképesség-mérés végezhető a tartozékként szállított lakatfogók segítségével.

A cserélhető dugaszokkal és a hozzájuk tartozó adapterekkel (kiegészíthető 3-pólusú adapterrel 3-fázisú rendszerek fázissorrendjének ellenőrzéséhez) a készülék a világ bármely táján használható.

A készülék olyan speciális tulajdonságokkal is rendelkezik, amelyek más, hasonló célú készülékekben nem találhatók. Ilyenek: az elektromos rendszerekben használható biztosítók megjelenítése a kijelzőn, indulási áram meghatározása fogyasztásmérőknél, az általánosan használt rézkábelek hosszának meghatározása, eltoló-, szivárgó- és cirkulálóáramok mérése 1 A-ig, árammérés a tartozékként szállított Clip 0100S lakatfogóval 150 A-ig, fázissorrend és fázis-azonosság meghatározása, RCD-k ellenőrzése.

A háttérvilágítással rendelkező pontmátrix LCD-n jelennek meg a menük, a lehetséges beállítások, a mért értékek, táblázatok, tippek és hibaüzenetek, valamint az adott méréshez tartozó kapcsolási rajzok. A nyelvezet az adott ország nyelvéhez választható.

Az alapfunkciók kiválasztása forgókapcsolóval lehetséges. Kiegészítő nyomógombok biztosítják az alfunkciók egyszerű kiválasztását és a mérési paraméterek beállítását. A kapcsolási rajzok, méréstartományok és segítségnyújtás az összes alap- és alfunkciókhoz a képernyőn megjeleníthetők. A készülék automatikusan felismeri, ha hibásan csatlakoztatjuk a mérendő objektumhoz, és ezt egy csatlakozást jelző ikonnal jelzi a kijelzőn.

A telep ellenőrzése terheléssel történik. Az eredmény számszerűleg és szimbólummal együtt jelenik meg a kijelzőn. A készülék automatikusan kikapcsol, ha a telepek feszültsége egy előre meghatározott érték alá csökken terhelés alatt, ill. valamelyik szimulált mérési funkció közben. A telepek töltéséről a készülékbe épített töltőáramkör gondoskodik.

Adatbevitel az RS-232 portra csatlakozó vonalkód-leolvasó segítségével lehetséges. A bevitt adatokhoz a nyomógombok segítségével megjegyzések fűzhetők. A PC-felhasználói szoftver számos kiegészítő funkciót biztosít adatgyűjtéshez és az adatok kezeléséhez, valamint a mérési folyamat vezérléséhez. A mért adatokat a készülékből USB porton keresztül lehet kiolvasni, ahol azután azok mérési jegyzőkönyv formájában kinyomtathatók, ill. archiválhatók. A készüléket működtető szoftver frissítését szintén az USB porton keresztül lehet elvégezni.

A RAPAS Kft. honlapja

Tudomány / Alapkutatás

tudomany

CAD/CAM

cad

Járműelektronika

jarmuelektronika

Rendezvények / Kiállítások

Mostanában nincsenek események
Nincs megjeleníthető esemény