FőoldalKonstruktőrHogyan válasszunk meghajtót LED-es lámpatestekhez a CE-megfelelőség jegyében?
2016. január 14., csütörtök ::

Hogyan válasszunk meghajtót LED-es lámpatestekhez a CE-megfelelőség jegyében?

A LED-es lámpatestek CE jelölése magában foglalja a biztonsági követelményeket, az elektromágneses összeférhetőséget (EMC), RoHS direktívamegfelelőséget és a környezetbarát tervezést és kivitelt (Ecodesign). A biztonsági, EMC- és RoHS-megfelelőségeket különböző fórumokon alaposan megvitatták az előző évek során

Manapság egyre inkább előtérbe kerül, sőt követelménnyé válik a környezetbarát tervezés (Ecodesign), annak érdekében, hogy a termékek bárhol forgalomba hozhatók legyenek. Azoknak az eszközöknek, amelyek a környezetbarát tervezés hatáskörébe tartoznak, viselniük kell a CE jelölést, és a gyártónak a CE-nyilatkozatában meg kell említenie egy hivatkozást a 2009/125/EK keretirányelvre.

A LED-meghajtó nagyon lényeges belső összetevője minden LED-lámpatestnek, meghatározó eleme a fentebb említett követelmények teljesülésének. Ezért a LED-meghajtó kiválasztása nagyban befolyásolja a lámpatest teljes műszaki jellemzőjét és ezzel együtt az engedélyek megszerzését a tanúsítási folyamat során. A lámpatestgyártók a tápegység kiválasztásakor előnyben részesítik a mérési jegyzőkönyvvel és tanúsítvánnyal rendelkező LED-meghajtókat. Az 1. ábra mutatja a LED-meghajtók vagy a vezérlőelemek CE jelölésének összetevőit. Cikkünkben a továbbiakban bemutatjuk azokat az alapvető engedélyeket és tényezőket, amelyek kulcsfontosságúak, hogy a lámpatestek, LED-meghajtók vagy vezérlőegységek megszerezzék az európai CE jelölést.

1. ábra. LED meghajtók vagy vezérlő egységek CE követelménye

LVD biztonsági előírás

A jelenlegi LVD direktíva a 2006/95/EK-irányelven alapul. Ezt fogja váltani 2016. április 20-tól a 2014/35/EU-irányelv.

Az új direktíva egyértelműen meghatározza mindazon felek szerepét és felelősségét, akik piacra bocsátják elektromos berendezéseiket.

A lámpatestekben használt LED-meghajtóknak az EN61347-1 általános követelményeinek és az EN61347-2-13 LED-vezérlő egység biztonsági jóváhagyásának eleget kell tenniük. A jelenleg érvényben lévő általános követelmény az EN61347-1:2008+A1:2011, amely 2016. januárig lesz érvényes. Ezt követően az EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013 alkalmazandó minden létező és új terméknél.

Az aktuális LED-vezérlő egység biztonsági követelménye, az EN61347-2-13:2006 2017. október 8-ig még érvényben marad. Ennek eredményeként azt tanácsolják, hogy a LED-vezérlő feleljen meg az LVD EN61347-1:2008+A1:2011+A2:2013 és EN61347-2-13:2006 követelményeknek.

EMC-követelmény

Az aktuális EMC direktíva a 2004/108/EC direktíván alapszik. Ezt fogja váltani 2016. április 20-tól a 2004/30/EU-direktíva, mely egyértelműen meghatározza mindazon felek szerepét és felelősségét, akik piacra bocsátják elektromos berendezéseiket.

A LED-meghajtó a 2004/108/EC EMC direktíva hatálya alá tartozik, amely tartalmazza a LED világítóberendezések harmonizált szabványainak listáját (lásd 1. táblázat).

1. táblázat. Harmonizált szabványok listája az EMC-ben a világítóberendezésekhez

Az EMC és az interferenciaszabványok a háztartási és ipari szabványoktól eltérőek lehetnek. Ennek eredményeként gondosan ki kell választani a megfelelő szabványt, amely megfelel a LED-lámpák követelményének.

A legfontosabb szabványok: főleg a LED-meghajtó EMI EN 55015 sugárkibocsátási szabvány és a harmonikusáram-szabvány, az EN61000-3-2. Ha mindkét szabvány teljesült, a következő lépés annak ellenőrzése, hogy a LED-vezérlő rendelkezik-e a feszültségingadozás EN61000-3-3 és EMS EN61547 szabványokkal, amelyek kiterjednek más vizsgálati elemekre.

Környezettudatos tervezés követelménye

2012 decemberétől kezdve a 2009/125/EC direktívának megfelelő környezettudatos tervezés van az irányított lámpáknál, LED-lámpáknál és kapcsolóberendezéseknél. Ez nemcsak specifikus termékeknél történt meg, mint például a LED-modulokat tartalmazó LED-lámpáknál, hanem a kapcsolóberendezések, a hálózat és a lámpák között, pl. a LED-lámpák előtétjénél, azaz a LED-meghajtóknál is. A LED-meghajtóval kapcsolatos fontos, releváns paraméterek: a bekapcsolási idő, a készenléti teljesítmény és teljesítménytényező.

Bekapcsolási idő

A bekapcsolási időkövetelmény az indirekt és direkt fényű LED-lámpáknál kevesebb, mint 0,5 s. Annak érdekében, hogy megfeleljen ennek a követelménynek, a lámpák átlagos bekapcsolási ideje a tesztdarabokon nem több, mint a megkövetelt indulási idő +10%, és nem akad lámpa a mintadarabok közt, aminek a bekapcsolási ideje hosszabb a megkövetelt bekapcsolási idő kétszeresénél.

Készenléti fogyasztás

A készenléti fogyasztás jelenti azt a legalacsonyabb átlagos energiafogyasztást a fő tápfeszültségre kapcsolt LED-vezérlő egységeknél (bekapcsolva), amelyekre az ekkor csatlakoztatott lámpák nem bocsátanak ki fényt. A határértéket a 2. táblázat mutatja.

2. táblázat. Készenléti fogyasztás határa a környezettudatos tervezésben

A készenléti üzemmód követelményei vonatkoznak a vezérelhető és szabályozható előtétekre. Amennyiben a vezérlőegység további funkciókkal rendelkezik, például érzékelővel vagy hálózati csatlakozással, akkor ezek energiafogyasztását nem kell belevenni a fenti követelményekbe. Ezt az illusztrációt a 2. ábra mutatja.

2. ábra. (a) Kapcsoló a LED-meghajtó előtt: Nem kell megfelelnie a készenléti fogyasztás követelményének. (b) Kapcsoló a LED-meghajtó után: Meg kell felelnie a készenléti fogyasztás követelményének. (c) Érzékelő vagy hálózati csatlakozás: Nem kell megfelelnie a készenléti fogyasztás követelményének

A 2009/125/EK környezettudatos tervezésdirektíva meghatározza az üresjárati teljesítményt is. Az üresjárati teljesítmény követelményeit csak olyan alkalmazásoknál kell figyelembe venni, ahol, a halogénlámpa kapcsolója a vezérlőegység áramkörén kívül helyezkedik el.

Teljesítménytényező

A teljesítménytényező követelményének specifikációját az indirekt és direkt fényű, beépített vezérlőegységgel ellátott LED-lámpáknál a 3. táblázat mutatja.

3. táblázat. Teljesítménytényező követelménye a környezettudatos tervezésben

Bár az EMC direktíva EN61000-3-2 harmonikusáram-szabványa nem szabályozza a 25 W-nál kisebb teljesítményű LED-meghajtókat, viszont szabályozza a környezettudatos tervezés direktívája.

Harmonikus áramösszetevő

Az EN61000-3-2 leírja a fázisonként legfeljebb 16 A bemenetű készülékek megengedett harmonikus áramkibocsátását. Ha a LED-meghajtó teljesítménye kisebb, mint 25 W, nincs harmonikus határértéke. Amennyiben a vezérlő tényleges bemeneti teljesítménye nagyobb, mint 25 W, akkor a 4. táblázatban szereplő határértéket kell elérni.

4. táblázat. LED-meghajtó harmonikus áramhatárok > 25 W esetén

A harmonikus áram és a teljesítménytényező közötti kapcsolatot az alábbi egyenlet írja le. Habár, a 25 W-osnál kisebb LED-meghajtók harmonikus áramát itt nem szabályozták, ez már megtörtént a környezetbarát tervezési direktívában a teljesítmény-tényező útján.

ahol a THDi az összes harmonikus torzítás; I1 az alapharmonikus áram; I2 a másodrendű felharmonikus áram... stb.

RoHS-követelmény

A 2011/65/EU-direktíva, amely 2013. január 2-a óta van érvényben, bizonyos veszélyes anyagok felhasználását korlátozza az elektronikai alkatrészekben és elektromos berendezésekben, Ennek a direktívának a LED-meghajtók is meg kell feleljenek.

Esettanulmány

Ez a cikk felsorolta a leglényegesebb szabványokat és irányelveket, CE jelölés teljesítéséhez. A felhasználó vagy a fényforrás gyártó az 5. táblázat segítségével tudja kiválasztani a korszerű követelményeknek megfelelő LED-meghajtót.

5. táblázat. Ellenőrizze a táblázatot, hogy megfelel-e a LED-lámpák és -világítótestek meghajtója vagy vezérlője a CE jelölésnek!

Az Atys-co kapcsolódó honlapja

Tudomány / Alapkutatás

tudomany

CAD/CAM

cad

Járműelektronika

jarmuelektronika

Rendezvények / Kiállítások

Mostanában nincsenek események
Nincs megjeleníthető esemény