FőoldalÜzletMegújította stratégiai együttműködését a Siemens és a BME
2014. április 17., csütörtök ::

Megújította stratégiai együttműködését a Siemens és a BME

Újabb öt évre kötött stratégiai megállapodást a Siemens Zrt. és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. A Dale A. Martin elnök-vezérigazgató és Dr. Péceli Gábor rektor által aláírt megállapodás többek között nemzetközi és hazai hallgatói ösztöndíjak felajánlására, valamint az egyetemi szakmai kezdeményezések és a tudományos diákköri munka ösztönzésére, illetve a közös K+F projektek megerősítésére terjed ki

A Magyarországon több mint 125 éve jelen lévő német nagyvállalat másfél évtizede támogatja szerződéses keretek között a műszaki felsőoktatás egyik budapesti fellegvárát. Az aláírt megál-lapodással a Siemens és a BME kiterjesztik a tavalyi megkezdett közös kutatás-fejlesztési pro-jektet. Mindemellett a Siemens továbbra is részt vállal a hallgatók pénzügyi támogatásában TDK, hallgatói kezdeményezések és szakdolgozatok pénzbeli díjazásán, illetve külföldi ösztön-díjprogramok finanszírozásán keresztül, valamint támogatja a BME azon törekvését, mellyel a mérnöki hivatás népszerűsítését célozza. A projekt keretében a vállalat közel ötmillió forint ér-tékben támogatja a BME-t.

„A tavalyi év során a Siemens AG 4,3 milliárd eurót fektetett kutatás-fejlesztési projektekbe vi-lágszinten, melyen közel 30.000 kollégánk dolgozott nap, mint nap. A kutatás-fejlesztés igen fontos a Siemens AG számára, ennek pedig szerves része a magyarországi megállapodás is." – mondta el Dr. Frank Anton, a Siemens AG Hajtástechnika üzletágának egyik vezetője.

Hagyományok az együttműködésben

Dale A. Martin, a Siemens Zrt. elnök-vezérigazgatója az aláírás alkalmából tartott sajtótájékoz-tatón külön kiemelte, hogy a Siemens és a BME között fennálló stratégiai szerződés immár ha-gyomány, mely az egyetem, és a vállalat szempontjából is kiemelt jelentőségű. „Ma a világon kiemelt jelentőségű a folyamatos fejlődés, mindez azonban nem kivitelezhető csak és kizárólag belső forrásokra támaszkodva. Számtalan kiváló ötlet, innováció, fejlesztés születik meg már az iskolapadban, melyek a Siemens számára is értékesek lehetnek. Az idén ismételten megújított, immár hagyománynak tekinthető stratégiai partnerség a kölcsönösen kedvező és érdekes pon-tok, projektek feltárására is hivatott."

Komoly motivációs tényező

A lehetőség, hogy a hallgatók konkrét, akár saját ötleteik alapján megvalósuló projekteken dol-gozhatnak, igen komoly motivációs tényező számukra. „A megalapozott elméleti ismeretekre támaszkodó, gyakorlatban is alkalmazható tudás átadása mindig is sarokkövét képezte a mű-egyetemi oktatásnak – hiszen ez az, ami jobb teljesítmény nyújtására motiválja a hallgatókat. A Siemens és az egyetem közötti stratégiai együttműködés ehhez nyújt évek óta kiváló támoga-tást" – mondta el Dr. Péceli Gábor, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rek-tora.

Tudomány / Alapkutatás

tudomany

CAD/CAM

cad

Járműelektronika

jarmuelektronika

Rendezvények / Kiállítások

Mostanában nincsenek események
Nincs megjeleníthető esemény