FőoldalÜzletHallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés az Óbudai Egyetemen
2011. december 16., péntek ::

Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés az Óbudai Egyetemen

Az Óbudai Egyetem 91.007.194 forint támogatást nyert a TÁMOP-4.1.1-08/2/KMR Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesztés a felsőoktatásban című pályázati kiíráson az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében. A fejlesztési program célja a XXI. század követelményeinek megfelelő komplex szolgáltatások kiépítése az Óbudai Egyetemen

A megvalósítás az intézményirányítási és hallgatói szolgáltatások támogatásával hozzájárul a képzések munkaerő-piaci relevanciájának fejlesztéséhez. Az oktatás minőségének javítása, a hatékonyabb működés elősegítése érdekében a Diplomás Pályakövető Rendszer és az Adattáralapú Vezető Információs Rendszer került kifejlesztésre. A pályázat kapcsán az egyetem sajtóreggelivel egybekötött projektzáró rendezvényt tartott 2011. december 13-án.

Dr. Gáti József, az Óbudai Egyetem kancellárja, a projekt szakmai vezetője nyitotta meg a sajtótájékoztatót. Bevezetőjében ismertette a pályázat benyújtása és megvalósításának kezdete óta eltelt időszak főbb eredményeit, melynek egyik fontos állomása a Felsőoktatási Minőségi Díj elnyerése volt. Kiemelte továbbá az egyetem Alkalmazott Informatikai Doktori Iskolájának 2009-es akkreditációját, az Óbudai Egyetem működésének 2010. január 1-ei kezdetét követő ISO tanúsítását, a MAB "A" minősítésű akkreditálását, végül két új doktori iskola akkreditálásának megindítását jelentette be.

Gáti József bevezetője után Dr. Tick József, az Óbudai Egyetem informatikai és intézményfejlesztési rektorhelyettese, a pályázat projektmenedzsere számolt be elsőként a DPR, majd az AVIR projekt megvalósulásáról. "Az adatok eléréséhez részben a már működő egységes tanulmányi rendszerünket, részben speciálisan erre a célra kifejlesztett web-alapú rendszert használunk fel. Az egyetemhez való erősebb kötődést, a folyamatos kapcsolattartást egy elektronikus hírlevélen keresztül alakítottuk ki." - tájékoztatott a rektorhelyettes. Az AVIR tekintetében elmondta, a projekt keretében az egyetemen már működő rendszerek integrálását végezték el oly módon, hogy az elszigetelt vagy csak részben integrált rendszerek adatbázisaiból átemelt információkból elő-feldolgozás után egy adattárházat építettek, melyre adatelemző, vizualizáló rendszer épült.

Dr. Seebauer Márta, alprojektvezető az Adattárház alapú Vezető Információs Rendszer (AVIR) projekt kapcsán elmondta, az adattár az OLAP technológia alkalmazásával egységes adattárházba integrálja az intézményben már működő tanulmányi, gazdálkodási, bér- és ügyviteli rendszerek adatvagyonát. Ezzel lehetővé teszi - tisztított, minőségi adatokra támaszkodva - pontos mutatószámok, riportok előállítását, adatelemzések elvégzését, azok grafikus megjelenítését az intézmény különböző felhasználói csoportjai számára. Az adattár megfelelő interfészen keresztül adatokat szolgáltat a Központi Adattárba, és képes onnan a többi felsőoktatási intézmény által szolgáltatott, illetve egyéb országos statisztikai adatokat fogadni.
A rendszer célja az Egyetem vezetése számára a stratégiai döntéshozatal támogatása, az intézmény belső folyamatainak és a felsőoktatásban zajló külső folyamatok, rangsorok pontosabb nyomon követése, az ágazati vezetés által előírt adatszolgáltatási kötelezettségek gyorsabb teljesítése, az adminisztrációs feladatok megkönnyítése, a gazdálkodás és az oktatás minőségének javítása.

Dr. Koczor Zoltán a Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) projektről tartott beszámolójában kiemelte, a felmérésekkel szerzett információk lehetőséget biztosítanak az elhelyezkedési lehetőségek, a munkaerő-piacra kikerülő diplomások beválásának felmérésére, a szakok fejlesztésének támogatására. Az intézmény célja, hogy megismerje a végzettek életkörülményeit, munkahelyünkkel és a továbbtanulásunkkal kapcsolatos elképzeléseit, az egyetemen tanultak alkalmazhatóságát, a képzés színvonalát, a hiányolt ismereteket. Mindezt az aktív hallgatók motivációinak tükrében értékelésre kerül.
Az Óbudai Egyetem rendszert dolgozott ki a diplomások nyilvántartására, kérdőíves megkeresésére, a kapott eredmények feldolgozására és a visszacsatolások hatékony módszereire. A felmérés aktív hallgatóinkra, az egy, három és öt éve végzettjeinkre terjed ki. Hosszabb távon lehetőség nyílik a hallgatók orientálására, a válaszadó végzettek sikeres továbbtanulási és önfejlesztési támogatásra.
2011-ben az aktív hallgatókat, az egy és három éve végzetteket kérdeztünk meg. A válaszokból kiderült, hogy azok a végzettek, akik munkába kívántak állni, 90 %-ban rövid időn belül végzettségének megfelelő állásban dolgozhattak. Ez a jelenlegi hazai felsőoktatásban kiemelkedő eredmény.

További információk a www.uni-obuda.hu weboldalon olvashatók.

Tudomány / Alapkutatás

tudomany

CAD/CAM

cad

Járműelektronika

jarmuelektronika

Rendezvények / Kiállítások

Mostanában nincsenek események
Nincs megjeleníthető esemény