FőoldalRendszerintegrátor100 éves a Bánki-turbina
2017. június 14., szerda ::

100 éves a Bánki-turbina

Éppen 100 évvel ezelőtt, 1917-ben szabadalmaztatta Bánki Donát egyik legjelentősebb találmányát, a Bánki-turbinát. A kis esésű vizek energiáját jól hasznosító találmány jelentőségét az is jól mutatja, hogy korszerűsített változatát még ma is gyártják. Bánki munkásságát az innováció jellemezte, s örökségét továbbfejlesztve az Óbudai Egyetem ma is kiemelt figyelmet fordít a hallgatói innovációra, a hallgatók ösztönzésére a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazására

Bánki Donát szülőfalujában, Bakonybánkon június 10-én a hagyományoknak megfelelően ünnepségen emlékeztek meg a zseniális mérnök-tudós, Bánki Donát születésének évfordulójáról. Az esemény állandó résztvevői a családtagok és a helyiek mellett a Bánki Donát nevét viselő iskolák és a mérnök szakma képviselői, idén jelen volt az erdélyi testvérközség, Csíkbánkfalva küldöttsége. Az idei évfordulóval kapcsolatban két különlegességet érdemes kiemelni.

Bánki Donát egyik legjelentősebb találmányát, a nevét viselő turbinát éppen 100 évvel ezelőtt, 1917-ben szabadalmaztatta. A Bánki-turbina a hazai, jellemzően kis esésű vizek energiáját hasznosítja jó hatásfokkal. A találmány magas műszaki színvonalát, kiemelkedő technikatörténeti jelentőségét jelzi, hogy egy Bánki-turbina modell a müncheni Deutsches Museum gyűjteményében kapott helyet.

A másik különlegesség, hogy ezúttal európai neoavantgard művészek is tisztelegtek Bánki Donát emléke előtt. Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karának Népszínház utcai épületében elsősorban Ézsiás István, nemzetközi elismertségű konstruktivista szobrász közreműködésének köszönhetően már 2010 óta működik a Tudomány-Művészet-Innováció szoros kapcsolatát bemutatni kívánó Bánki Donát Art Industriel Galéria. Az idei jubileum alkalmából a galéria gyűjteményéből Bakonybánkra került összesen 10, a modern művészet és ipar, valamint az alkotó ember kapcsolatát illusztráló műalkotás, köztük Francesco Varlotta olasz futurista művész „Turbina” című festménye, valamint Ézsiás István „Bánki univerzum” című köztéri plasztikája és a „Hódolat Bánki Donátnak” című festménye.

Az idei ünnepség szónoka M. Csizmadia Béla, a Magyar Mérnöki Kamara Gépészeti Tagozatának elnöke, Czunyiné Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője, Gáti József, az Óbudai Egyetem általános rektorhelyettese és Horváth Sándor, a Bánki Kar volt dékánja, Bakonybánk Díszpolgára voltak.

Csizmadia professzor úr elsősorban Bánki hazafiasságáról, magyarságáról beszélt. Czunyiné Bertalan Judit kormánymegbízott kapcsolódva professzor úr szavaihoz, utalt e két gondolatkör más-más dimenzióira, kiegészítve ünnepi köszöntőjét a tiszta, szép magyar nyelv mindennapi alkalmazásának szükségességével.

Gáti József beszédében kiemelte, hogy a magyar műszaki és természettudomány a XIX. század végén és a XX. század első évtizedeiben kiemelkedő sikereket, nemzetközileg is nagyra értékelt eredményeket tudott magáénak, mely korszak kiemelkedő alkotói közül is kimagaslik Bánki Donát személye. Számos példával illusztrálta, hogy Bánki munkásságát az innováció hatotta át. Hangsúlyozta, hogy örökségét továbbfejlesztve az Óbudai Egyetem kiemelt figyelmet fordít a hallgatói innovációra, a hallgatók ösztönzésére a megszerzett tudás gyakorlati alkalmazására, illetve a hallgatók, a hallgatói csoportok egymás közti és a gazdasági élet szereplőivel való kapcsolatainak elősegítésére, erősítésére. Számos példával illusztrálta azon kiemelkedő sikereket, melyet az egyetem karai a hallgatói innováció terén az elmúlt évek során elértek.

Horváth Sándor a 100 éves Bánki-turbina jelentőségét hangoztatta, elmondta, hogy a turbina korszerűsített változatát még ma is gyártják. A bakonybánki Bánki Emlékszobában kiállított Bánki-Csonka motorrral kapcsolatban felhívta a figyelmet arra, hogy az nem csupán korának csúcstechnikáját jelentő gép, hanem egy gép-szobor, ami a műszaki tartalom mellett esztétikai tartalommal is bír. A gondosan megtervezett geometriájú gépelemek látványa, azok harmóniája a műszaki dolgok iránt kevésbé fogékony szemlélőt is megragadja. Ez az alkotás nem csak gép-funkcióját képes tökéletesen betölteni, hanem egyben egy konstruktív műalkotás is. Nem véletlen, hogy Bánki Donát munkássága kortárs művészeket is megihletett.

Az ünnepség hivatalos programja koszorúzással, a Díszpolgári címek, s Bánki Donát Díj átadásával, koszorúzással folytatódott, majd a Bánki-Emlékszoba megtekintésével zárult.

Tudomány / Alapkutatás

tudomany

CAD/CAM

cad

Járműelektronika

jarmuelektronika

Rendezvények / Kiállítások

Mostanában nincsenek események
Nincs megjeleníthető esemény